Καστανόλογγος

Καστανόλογγος στην ΟχηΟ Καστανόλογγος βρίσκεται κάτω από την Κορφή της Οχης στα 900 έως 1100μ. υψόμετρο. Περιλαμβάνει ένα μικρό αιωνόβιο δάσος άγριων καστανιών με έκταση περίπου 600 στρέμματα.